RSS

Tag Archives: magna kultura

Sari-Sari Stores Convention Organized by Magna Kultura Foundation

Magna Kultura Foundation successfully organized a convention of sari-sari stores at Isabela Province on August 4, 2012 at the Roxas Astrodome.   Over 250 small store owners attended the seminar-workshop that gave valuable insights on retail management and local store marketing. The 250 attendees that were trained by Magna Kultura will be installed as managers of clusters of stores in towns of Isabela.

The convention was hosted by Go WOW Isabela II, Inc., compose of the working women of Isabela province.  The plan, which was originally conceived by Representative Ana Cristina Go, is to organize clusters of sari-sari stores in the eleven (11) towns of District 2.   Each town has an average of 22 Barangays, and approximately 5 stores will be activated in each community locale.

The Working Women of District 2 Zone 01embarked on the project as a livelihood program that will give the citizens an opportunity to improve their lives.  GO WOW will be setting up a cluster of stores in the 2nd District of Isabela to open doors of opportunities to citizens, at the same time make vital consumers goods conveniently available in communities.

GO WOW will be working with citizens who will manage the cluster of stores as a vehicle to serve the people. The Working Women of District 2 Zone 1 realizes critical role that retail stores play in communities, when all the residents are miles away from a full-service grocery store or a supermarket. GO WOW see the cluster of stores as more than just food retailers, but also economic drivers, community builders, and meeting places for citizens. This is GO WOWs service to the citizens of Isabela.

 

Magna Kultura Foundation conducted the seminar-workshop to train the Store Operators of the Go Wow Cluster Stores.  During the seminar, Magna Kultura provided an 80-paged handbook that will serve as reference material for stores operating staff providing:

m    general information on the retail industry and local store management;

m    information on the key skills needed to operate the retail management and sales functions with the highest expertise and service excellence;

m    insights on the management process, purchase and inventory procedures, marketing and promotions planning, customer service and retention efforts in operating a retail store. 

Magna Kultura discussed the various processes involved in operating a store and making it profitable;  and provided valuable tips and operations techniques in running the day-to-day affairs of their store.  The topics took into consideration a comprehensive overview of the back-office and front office activities in operating a retail store, including techniques in customer relations and loyalty retention.

Magna Kultura realizes the value that sari-sari stores play in communities.  While stores may be seen as retailers, they are really the back-bone of the grassroots economy.  And while the store owners may not be college graduates, they are small business people bold enough conduct entrepreneurial ventures that serves the community and move consumer goods manufactured by big corporations. Magna Kultura believes that they are unsung heroes that move the economy, accounting for the movement of almost 70% of consumer food products.

Magna Kultura Foundation is an education-for-development NGO geared towards improving the lives of Filipino communities by building capacities of civic and sector groups, providing cultural, educational and social entrepreneurial skills.  As such, it supports small business people such as sari-sari store owners. Magna Kultura teaches social and cultural entrepreneurial skills that enable ordinary Filipinos at the grassroots level to better articulate their needs and aspirations and participate more actively and productively in  activities aimed at improving their lives and that of their communities.

Together with Go WOW Isabela II, Inc., Magna Kultura will support the small store owners of Isabela to assure their success.

.

.

Advertisements
 

Tags: , , , , , , , , ,

Ang Pagbabalik Ng Palarong Pinoy Sa Sambayanang Pilipino

Palarong Pinoy. Ang Mga Laro Ng Lahi. – Ang Pagbabalik Ng Palarong Pinoy Sa Sambayanang Pilipino.

Muling nabuhay ang laro ng Lahi sa mga pamayanan sa Pilipinas nang inilunsad ng Magna Kultura Foundation ang Larong Pinoy sa mga barangay. Hindi lamang mga palaro ang isinagawa ng Magna Kultura, kungdi nagtatag pa ng isang “Sports Clinic” ma kung saan may mga instructors na nagtuturo ng ‘siyentipikong’ proseso sa paglalaro.

Sa panahon ng ‘high tech’ at modernong laruan, ipinakilala sa bagong kabataan ang mga laro gaya ng Patintero, Tumbang Preso, Piko, Luksong Tinik, Holen, Sipa, Siyato, at iba pang mga larong katutubo. Ito ang Larong Pinoy — ang laro ng ating lahi.

Ginawang siyentipikong ‘Sports Clinic’ ang mga pagsasanay sa Larong Pinoy
Kakaiba ang sistemang isinasagawa ng Magna Kulura sa pagtuturo ng mga laro; dahil bukod sa laro, ito ay hinaluan ng mga pagsasanay at mga proseso sa pagkilos at hakbang sa bawat laro.Halimbawa na lamang sa paglalaro ng Piko, bago pa man umpisahan ang paglalaro nito, ay itinuturo ang tamang pagbabalanse ng katawan, tamang katayuan at paghakbang, kasama ang pagyuko habang pinupulot ang pamato.  Gayun din sa mga ibang laro tulad ng Patintero at Tumbang Preso; ang tamang pagbabantay, pag-asinta, at pati tamang tiyempo at hakbang ay itinituro din.

At kung panunuorin, sadyang nakakamanghang makita ang mga kabataang sabay-sabay na nagsasagawa ng mga pagsasanay.  Ang mga palarong ito ay nilagyan din ng sistema ng Magna Kultura.  Sa Patintero at Tumbang Preso ay mayroong referee, may sinusunod na oras at patakaran katulad ng pagtawag ng “foul” at iba pa.  Kaya naman lalong naging mas kapanapanabik ang paglalaro.


Buhayin Ang Mga Laro Bilang Pambansang Palaro
Para sa Magna Kultura, ang kasalukuyang pagsasagawa ng laganap sa ‘sports clinc’ na may siyentipikong pagsasanay at paglagay ng sistema ay paghahanda sa mga kabataan at mga paaralan upang sa darating na taon, gagawin itong isang
Pambansang Palaro. Sa gayong paraan, ang mga batang nageensayo sa mga barangay at paaralan ay may maaasahang palaro na kanilang sasalihan.  Sa ganito ring paraan ay masisiguro natin na mananatiling buhay ang mga laro ng ating lahi.

Bakit Mahalaga Ang Mga Laro?
Ang mga laro ay mahalagang simbolo para sa maraming Pilipino. Ang mga katutubong laro ng
ating lahi aynagbibigay ng masayang alaala sa halos karamihan ng Pilipino, lalo na noong hindi pa uso ang mga modernong laruan.  Maraming kwento ang mga magkakaibigan tungkol sa mga laro.  Alaala nang sila ay naging “patotot”, kung sino ang madalas nagiging balagoong, at hanggang ngayon, kapag napaguusapan, masaya pa ring nagtutuksuhan ang mga magkakaibigan.  Sa pakikipaglaro sa kapit-bahayan nabubuo ang samahan at alaala ng magkababata.

Ginintuang alaala ang dala ng mga larong ito.  Ito ang nagbibigay buhay sa mga kumunidad. Ito rin ay isa sa mga nagbibigay lalim sa samahan ng mga magkababata.

Binubuhay Ang Damdaming Makabayan
Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit nais buhayin ng Magna Kultura ang Larong Pinoy.  Nais natin ipadama sa mga bagong kabataan ang kasiyahang dulot ng mga masasayang larong ito.  Bukod pa rito ay nakikita ng Magna Kultura na ang pagpapakilala ng mga laro ay isa ring paraan upang ipamahagi sa mga kabataan ang pagmamahal sa sariling atin, na isa ring hakbang tungo sa pagiging makabayan.

Nagbibigay Buhay sa Pamilya
Bukod pa dito, ang Larong Pinoy ay nagsisilbi ring paraan sa paglalapit ng damdamin ng mga kabataan sa kanilang mga magulang at ninuno. Ang mga larong ito ay nagiging daan sa masayang kwentuhan ng pamilya sapagkat may isang aspeto sa kanilang buhay na nag uugnay sa kanila.


Nagbibigay Buhay sa Kapit-Bahayan
Ang isa pang maganda dito ay muling mabubuhay ang kapit-bahayan sa kasiyahan ng mga batang naglalaro.


Bukod sa bumubuo ito ng alaala para mga bagong magkababata, masaya rin naman itong mapapanood ng mga magulang at matatanda at tiyak na mabubuhay rin ang masasaya nilang alaala habang nakatanaw sila sa mga naglalaro.
Nagbibigay Talas sa Kaisipan at Lakas sa Katawan
Sadyang napakaraming maidudulot ang Larong Pinoy.  Masiglang nakakapag-ehersisyo ang mga bata sa labas, kaysa sa naka-upo lang sa loob ng bahay na nanonood ng telebisyon o maghapon sa computer.  Natuturuang maging maliksi ang kilos nila at nakakapagpatalas din ng isip ang karamihan ng mga laro.  

Sa gitna ng globalisasyon at modernong panahon na kung saa’y uso ang mga computer at ‘high tech’ na laruan, ang muling paglulunsad ng mga Larong Pinoy ay bukas-palad na tinatanggap ng karamihan ng mamamayan. Masaya ang mga magulang at nakatatanda dahil matututunan din ng mga kabataan ang laro ng ating lahi.

Halos lahat ng mga lugar na pinipiling paglulunsaran ng Larong Pinoy ay mga barangay o paaralan na kung saan ang nakararami ay mga walang kakayanang bumili ng ‘high tech’ na laruan, at ang tanging kinikilalang palaruan ay ang lansangan.  Larong-kalye kung tawagin din ito, ngunit para sa Magna Kultura, dito mas nababagay ang mga Larong Pinoy.  Sa kalye na mas maraming kabataang Pinoy ang masisilayan, sa kalye, kung saan ang mga karaniwang Pinoy ay nagkakadaupang-palad at nagkakaroon ng masayang samahan.

Larong kalye man kung tutuusin, ngunit mga larong naguugnay, nagbibigay ng matamis na halakhak, nagpapanumbalik ng mga magagandang alaala, at nagpapapukaw ng mga damdamin ng ating pagiging Pilipino!

Tara na! Makibahagi! Makisaya! Makigulo!
Mag Larong Pinoy Tayo!

ANG LARONG PINOY AY HATID SA MAMAMAYANG PILIPINO NG
MAGNA KULTURA FOUNDATION


Bisitahin ang Magna Kultura Homepage sahttp://magnakultura.multiply.com


….

.
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Magna Kultura’s Larong Pinoy Advocacy in the Philippines

Palarong Pinoy, i.e. “Larong Lahi” are the games of our heritage. It is cherished by generations of Filipinos as a cultural treasure. It was played by our forefathers, our grandparents, our parents, as it is being played by our children today.  The tradition of play is passed on through generations. It is very much alive in Philippine society today amidst the modern era of technology.

“Larong Pinoy”, the Filipino Traditional Street Games, is an advocacy by Magna Kultura Foundation in the Philippines to sustain the games in  the mainstream Philippine society.

Larong Pinoy activities are organized by Magna Kutura Foundation to sustain the games, and as a way to foster appreciation of Filipino culture among the new generation of Filipino youths. Amidst the age of computer games, Magna Kutura launched the Play Camps to promote active outdoor play, and to open an avenue for children to play with neighborhood friends.

Larong Pinoy outreach programs promotes the game play mechanics of the popular traditional Filipino street games games like Patintero, Tumbang Preso, Piko, Luksong Tinik and other Pinoy games.  The sports clinic features systematized drill instruction methods and a mini-tournament session for hands-on application.

There are many benefits that play offers in the lives of children: it’s healthy as they become physically active; it’s also social, as they build strong camaraderie with their neighborhood friends. Playing the Pinoy games are convenient and inexpense. We believe that once children learn to play these games it will build wholesome camaraderie among kids in the neighborhood, bring back the fun and enliven communities, at the same time create bonding among parents and grandparents about games they which they are familiar with.

The Larong Pinoy Play Camps are conducted by Magna Kutura in a sports clinic fashion teaching detailed mechanics on how to play each game — and we call it “Eskwe-Laro©”.  It’s fascinating to see the kids to each drill exercise, giggling their way through each task.  The ‘scientific’ methods for teaching Larong Pinoy is something never before done in the history of the games.

The activity transforms people, transform places. It revives a way of life and fun in communities. We are passing on something that children will remember forever in the lives. And we believe that long after the Play Camp have left their community the legacy will live on, in their barangays and among their children’s children.

Magna Kultura Foundation is using the Larong Pinoy advocacy as a cultural solution.  Instead of lecturing kids on about Patriotism and family bonding — through “play” we let them experience the Filipino Spirit.

In a creative and fun way, we instill Patriotism, and make them realize that the games are Heritage Games played by their parents, their grandparents, and that these are truly Filipino games.  We also make them proud to be playing a game that has been passed on from generation to generation.  Larong Pinoy makes them proud to be part of the rich Filipino heritage.

Magna Kultura Foundation is an education-for-development NGO, and has been conducting educational and cultural programs in schools and barangays.  Magna Kultura Foundation was founded in the year 2003 and is a duly registered organization with SEC Registration Certificate No. CN200312428.

Currently, our efforts are focused on activities that promote Philippine history, national culture and pride for Filipino heritage.  In the past, we were instrumental in the organization of the nationwide Kite Flying Festivals organized in regions, as well as with many theater arts workshops conducted in barangays.

FOR MORE INFORMATION:

Contact  Magna Kultura Foundation

Telephone Number:  (632) 514-5868  /  Mobile Cellular: +63 917-8990025

Email: kulturapilipinas@gmail.com

 
Leave a comment

Posted by on September 25, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,